POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING 2024

V rámci projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP OUTGOING navrhovatel (následně řešitel) absolvuje na počátku řešení souvislou 730denní (nejméně však 670denní) zahraniční vědeckou stáž a následně dokončí řešení na pracovišti příjemce (min. 365 dní). Projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je projektem jednoho řešitele, který bude pracovat výhradně na tomto projektu.

 

Soutěžní lhůta pro podávání projektů: 14. 2. – 4. 4. 2023

Předpokládaná doba zahájení řešení: 1. 1. 2024 (nejpozději do 1.10.2024). Za den zahájení řešení projektu je považován den zahájení zahraniční vědecké stáže navrhovatele v souladu s návrhem projektu. Předpokládá se, že stáž bude zahájena nejpozději k 1. 10. 2024.

Doba řešení3 roky

Vyhlášení výsledků: 30. 11. 2023

Zadávací dokumentaci, formuláře a podrobné informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR zde.

O Vašem zájmu podat projekt informujte prosím OPT do 17. 3. 2022. Zájemcům budou zaslány podrobnější informace k výzvě.

INFO OPT: konzultuje Mgr. Eva Vavrečková, kl. 7162, vavreckova.e@vutbr.cz