POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING 2024

Cílem grantových projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP je motivovat vynikající vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního vědeckého projektu na instituci v České republice po dobu 3 let. Bude tak umožněn příchod talentovaných postdoktorandů ze zahraničí do českých výzkumných organizací, popřípadě návrat talentovaných vědců do ČR po absolvování vědeckého pobytu v zahraničí.

Navrhovatelem může být pouze vynikající vědecký pracovník na začátku kariéry s dlouhodobou zahraniční zkušeností zabývající se základním výzkumem, kterému bude umožněna realizace jeho vlastního vědeckého záměru na instituci v České republice po celou dobu řešení projektu. Za dlouhodobou zahraniční zkušenost lze považovat nejméně 2 roky z posledních 3 let, a to formou doktorského studia v zahraničí nebo formou zaměstnání na zahraniční vědecké instituci, popřípadě kombinovaně.

 

Soutěžní lhůta:  14. 2. – 4. 4 2023

Předpokládaná doba zahájení řešení: 1. 1. 2024 (nejpozději do 1.10.2024)

Doba řešení: 3 roky

Hodnotící lhůta: 30. 11. 2023

Zadávací dokumentaci, formuláře a podrobné informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR zde.

O Vašem zájmu podat projekt informujte prosím OPT do 17. 3. 2022. Zájemcům budou zaslány podrobnější informace k výzvě.

INFO OPT: konzultuje Mgr. Eva Vavrečková, kl. 7162, vavreckova.e@vutbr.cz