Mezinárodní bilaterální projekty

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních (bilaterálních) projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Návrhy projektů je možné podávat do 4. 4. 2023. 

Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde.

Termín pro nahlášení zájemců na OPT je do 17. 3. 2023. Zájemcům budou zaslány podrobnější informace k výzvě.