LA granty – Slovinsko

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ SLOVINSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ – GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou Slovenian Research Agency (ARRS) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

 

Lhůta pro podání návrhu projektu: nejpozději do 7. 3. 2022

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti/výpis z evidence skutečných majitelů na základě § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) je třeba zaslat do datové schránky a8uadk4 do výše uvedeného termínu podání české části přihlášky, jako předmět zprávy uvést „LA – způsobilost“ – zajistí OPT.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace„.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Podrobné informace naleznete na stránkách GA ČR zde.

Váš zájem o podání návrhu nahlaste prosím na OPT nejpozději do 21. 2. 2022.