LA granty – Lucembursko

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ lucembuRSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FNR jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

 

Lhůta pro podání návrhu projektu pro českou stranu: nejpozději do 28. 4. 2022, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 21. 4. 2022 (14:00), který stanovila pro lucemburské uchazeče agentura FNR.

Čestná prohlášení/prohlášení o způsobilosti/výpis z evidence skutečných majitelů na základě § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)[1] zasílejte do datové schránky a8uadk4 do výše uvedeného termínu podání české části přihlášky, jako předmět zprávy uveďte „LA – způsobilost“ – zajistí OPT.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce „Zadávací dokumentace„.

Projekty jsou max. tříleté, GA ČR umožňuje délku trvání projektu 24, nebo 36 měsíců.

Podrobné informace naleznete na stránkách GA ČR zde.

Váš zájem o podání návrhu nahlaste prosím na OPT nejpozději do 14. 4. 2022.