GAČR v roli partnerské agentury- LA mezinárodní- řešení projektů od 2022

PROJEKTY NA PRINCIPU HODNOCENÍ LEAD AGENCY –  GAČR PARTNERSKÁ ORGANIZACE

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2022. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci iniciativy Weave.

Lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 23. 2. 2021.  

Zájem podat projekt oznamte na OPT.

Pro podání návrhu projektu ke GA ČR jako partnerské agentuře v aplikaci GRIS zvolte soutěž Lead Agency – Partner Organization – 2022; registrační číslo projektu bude končit písmenem „L“

Spolupracující agentury:

  • Austrian Science Fund (FWF—Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG—Německo)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF—Švýcarsko)

V případě, že je GA ČR partnerskou organizací, je deadline určený termínem stanoveným zahraničními agenturami. Pravidlem je, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od oficiálního deadlinu partnerské agentury. V případě, že agentury mají celoroční výzvu, platí, že česká část návrhu musí být doručena do 7 dnů od podání k partnerské agentuře.

Pravidla pro podávání návrhů projektů a formuláře čestných prohlášení k prokázání způsobilosti naleznete níže v příloze nebo v záložce Zadávací dokumentace.

Upozornění pro podávání návrhů projektů se švýcarskou agenturou SNSF

Švýcarská agentura nabízí během roku 2021 dva různé deadliny pro podávání. Tato výzva se vztahuje pro deadline 1. 4. 2021. Pro druhou výzvu s deadlinem 1. 10. 2021 bude v průběhu roku otevřena nová výzva s počátkem řešení projektů v roce 2023.

Odkazy: https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency-partnerska-organizace/