GAČR 2020 duben LA granty

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci se švýcarskou agenturou SNSF a projektů v rámci iniciativy CEUS – Rakousko (FWF), Polsko (NCN), Slovinsko (ARRS).

Termíny OPT:

Do 26. 3. 2020 nahlásit na OPT zájemce o program LA Švýcarsko

Do 17. 4. 2020 nahlásit na OPT zájemce o program LA Rakousko, Polsko, Slovinsko

 • Švýcarsko – uzávěrka nově 8. 4. 2020 (pokud je GAČR v roli Lead agency, pak je termín uzávěrky 4. 5. 2020)
 • Rakousko – uzávěrka nově 4. 5. 2020
 • Polsko – uzávěrka nově 4. 5. 2020
 • Slovinsko – nově 4. 5. 2020

Datum uzávěrky závisí na tom, která agentura bude v roli „Lead“ (rozhoduje podíl v rozpočtu). 

Data uzávěrek u zahraničních agentur se mohou lišit. Informace najdete na stránce níže případně na doptání na OPT, popř. přímo u zahraničních partnerů.

Informace pro základní orientaci najdete na webu GAČR zde a také tady.

Níže na stránce také uvádíme další odkazy související s podáním projektu.

Výzva LA projekty CEUS (Rakousko, Polsko, Slovinsko): https://gacr.cz/vyzva-pro-podavani-projektu-na-principu-hodnoceni-lead-agency/

 

 

 1. VÝZVA K PODÁNÍ ŠVÝCARSKO-ČESKÝCH NÁVRHŮ PROJEKTŮ V ZÁKLADNÍM VÝZKUMU

Švýcarská agentura Swiss National Science Foundation (SNSF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních švýcarsko-českých projektů základního výzkumu.

Navrhované projekty budou hodnoceny na základě Lead Agency (LA) principu. To znamená, že návrhy projektů jsou hodnoceny pouze jednou z agentur. Návrh projektu musí být připraven v souladu s formálními pokyny a předpisy LA agentury (agentury, k níž je projekt podáván). LA agentura zajistí celý hodnoticí proces v souladu se svými běžnými procedurami, pravidly a rozhodovacími procesy. GA ČR a SNSF uděleným projektům financují příslušnou národní část projektu stanovenou v návrhu rozpočtu

TERMÍNY:

Podání návrhu projektů: 14. 1. 2020  – 8. 4 .2020

Zahájení řešení: rok 2021, projekty jsou tříleté

Rozpočet navrhovaného projektu: musí být navržen zvlášť pro švýcarskou a českou stranu.  Pravidla pro sestavení rozpočtu na české straně jsou v dokumentu: zde (Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na
principu Lead Agency (LA granty) – 2021). Zde platí pro režie (doplňkové náklady) dle str. 6, že výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 25 % z poskytnuté dotace na uznané ostatní neinvestiční náklady, tj. s vyloučením doplňkových (režijních) nákladů, tzn. 25 % z přímých nákladů (bez investic a bez režií)

Pravidla pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty) – 2021:

Způsob podání návrhu projektu: Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a švýcarskou stranu je podáván SNSF nejpozději do 8. dubna 2020, a to v souladu s pravidly podání projektu SNSF.

Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů potřebných pro evidenci projektu najdete na stránkách http://gris.cz. Přes aplikaci nahrajete i kopii zahraničního návrhu jako přílohu v PDF.

Veškeré informace na: https://gacr.cz/vyzva-k-podani-svycarsko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu/

Česká část návrhu projektu včetně příloh musí být podána prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky GA ČR s identifikátorem ntq92qs nejpozději posledního dne lhůty pro podávání návrhů projektů.

INFO OPT: konzultuje Mgr. Štěpánová

Důležité termíny:

nejpozději do 26. 3. 2020 (v případě SNCF – Švýcarsko):

 

 • projekt vložen do Apollo; výběr programu financování GAČR;
 • vyplněno označení projektu v Apollo (číslo generované z GRISu)
 • v části Programy financování vyplněna všechna relevantní pole
 • v Projektové složce vložen draft návrhu projektu v pdf včetně financí za celý projekt a za VUT (export z GRISu)
 • po kontrole ze strany OPT možno dát do schvalovacího procesu (šedá lišta dole: „změnit stav“)
 • nejpozději do 8. 4. 2020 do 11:00 hod: na kontakty OPT zaslat finální návrh projektu v pdf (obsahuje znaky „_CZ_f.pdf) v předepsaném, tj. nezměněném formátu včetně platné elektronické razítek pečeti).

 

Formuláře/informace k podání návrhu projektu jsou dostupné webových stránkách GA ČR na adrese https://www.gacr.cz/

odkazy:

Pravidla pro LA projekty (níže na stránce)

FAQ

FAQ LA projekty

Odkaz na aplikaci IS GRIS

 

2. PRAVIDLA PRO MEZINÁRODNÍ GRANTOVÉ PROJEKTY HODNOCENÉ NA PRINCIPU LEAD AGENCY: uzávěrka 4. 5. 2020

(LA granty) – 2021, (kód GL). Tato pravidla se použijí v případech, kdy GA ČR vystupuje v roli „Lead“ agentury.

Týká se zemí, které spadají do iniciativy CEUS: Rakousko, Polsko, Slovinsko, ČR

Podklady naleznete zde.

 

3. PRAVIDLA PRO MEZINÁRODNÍ GRANTOVÉ PROJEKTY HODNOCENÉ NA PRINCIPU LEAD AGENCY: uzávěrka u zahraničních agentur

(LA granty) – 2021, (kód GL). Tato pravidla se použijí v případech, kdy GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury.

Týká se zemí, které spadají do iniciativy CEUS: Rakousko, Polsko, Slovinsko, ČR

Podklady naleznete zde.

 

4. Vyhlášení výzvy „URGENT FUNDING SARS-COV-2”: uzávěrka 30. 9. 2020

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu. Informace a odkazy na webu GAČRu, podklady OPT naleznete zde. Termín nahlášení zájmu OPT prosíme 14 dní předem.

V rámci speciální výzvy „Urgent Funding SARS-CoV-2” je nově možné podávat projekty i s partnerem Provincial administration of South Tyrol/Alto Adige (Itálie, Jižní Tyrolsko).