Junior Star 2025

Veřejná soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025.

 

Důležité termíny:

  • Soutěžní lhůta začíná 9. 2. 2024
  • Návrhy projektů je možné podávat do 3. 4. 2024
  • Vyhlášení výsledků veřejné soutěže proběhne 31. 10. 2024
  • Nejzazší termín doložení získání titulu Ph.D. (pokud nebylo doloženo při podání návrhu projektu) je 10. 10. 2024
  • Délka trvání projektů je 5 let

 

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu nejpozději do 18. 3. 2024 na OPT, o zadání projektu do IS Apollo a zároveň nasdílení návrhu v GRIS do 22.3.2024.

 

Odkaz na výzvu naleznete na stránkách GA ČR zde.

Shrnutí informací o výzvě naleznete v prezentaci Praktické informace pro uchazeče a navrhovatele.

Připravovaný projekt doporučujeme kontrolovat podle checklistu GAČR.

Odpovědi na často kladené otázky k soutěži jsou uveřejněny zde.

 

Finanční údaje

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci –  100%

Maximální výše dotace na celou dobu řešení – 25 mil. Kč

Nepřímé náklady–  flat rate do výše 20%

Výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu v roce 2024 je 35,22 % (povinné odvody zaměstnavatele ZP – 9%, SP – 24,8%, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele – 0,42%, sociální fond -1 %).

 

ČP za uchazeče bylo zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

Další informace:

V návrhu projektu má být uvedeno:

  • ZD str .14: n) odkaz na existující plán genderové rovnosti uchazeče či jiný obdobný dokument prokazující aktivní přístup uchazeče k podpoře nediskriminačního přístupu. V případě, že genderový plán či jiný obdobný dokument dosud nebyl přijat, musí být předložen nejpozději k datu doručení první dílčí zprávy.

Plán genderové rovnosti – Gender equality plan (GEP) za VUT naleznete na stránkách VUT zde.

  • ZD str. 17: g) stručný popis výzkumných dat, která budou v průběhu řešení projektu využita, shromažďována nebo vytvářena a způsobů nakládání s nimi; především informace o dostupnosti a způsobu šíření výsledků výzkumu a výzkumných dat v souladu se zásadou, že výsledky výzkumu a výzkumná data nejsou zveřejňovány pouze v odůvodněných případech (aktualizace se předkládá s každou dílčí zprávou a závěrečnou zprávou).

Pro stručný popis výzkumných dat můžete použít VZOR připravený Knihovnou VUT:

The project does not consider the use of existing data. The data generated in the project will be collected using standardised methods, stored on secure servers, and described with metadata in the information system of Brno University of Technology.  Apart from data related to planned patent applications, all underlying data for publications will be shared openly according to the philosophy of „as open as possible, as closed as necessary“.