• Informace a formuláře pro vypracování PEZ a ZAZ k projektům Mobilit 8J na webu MŠMT zde.
Pro zaslání zpráv s dokumenty podle  uvedených pokynů dodržujte termín 30. 1. 2022 nebo termín stanovený příslušným rozhodnutím.
Formuláře PEZ a ZAZ musí být podepsány statutárem, proto prosíme o dodání podkladů nejpozději do 25.1.2023 na OPT.