• Webinář Cíle a příležitosti Nového evropského Bauhausu proběhne online v anglickém jazyce dne 25. října. Nový evropský Bauhaus je kreativní a interdisciplinární iniciativa, která otevírá dialog mezi mnoha zúčastněnými stranami jako jsou kreativní sektory, vědecké komunity a univerzity, neziskový sektor, města a regionální samosprávy a mnoho dalších. Cílem akce je otevřít tento dialog na úrovni České republiky a českým stakeholderům blíže představit iniciativu Nového evropského Bauhausu – její roli, cíle a příležitosti a zároveň podnítit diskuzi na toto téma, která povede k výměně osvědčených postupů a budoucí spolupráci mezi zúčastněnými stranami. Registrovat se můžete vyplněním tohoto  formuláře nejpozději do 24. října.