• Možnost zapojení se do projektů HORIZON EUROPE ve výzvě Hop-onOproti jiným výzvám otevíraným v HE se do běžících projektů mohou připojit partneři z tzv. widening countries, tedy i z ČR. Na webu TC AV ČR je dostupná informace o tom, které z běžících úspěšných projektů této výzvy nemají widening partnera. Možnost se týká konsorcií z výzev Pilíře 2 a EIC Pathfinder Pilíře 3. Pro více informací je možné se obrátit na paní Vlkovou z TC AV ČR, email: vlkovam@tc.cz.

V případě zájmu je možno využít významnou bezplatnou podporu projektům financovaným ve 2. pilíři programu Horizont Evropa nebo programů EIC Pathfinder v nově otevřené výzvě nástroje „Horizont Evropa Hop-On Facility“ prostřednictvím projektu FIT-4-NMP, jehož je TC AV ČR členem. Celá informace je uveřejněna zde.